Tina Buchholtz

Sanger, komponist, forfatter, underviser

Happy Springtime

Forårskoncert i Lystrup Kirke - onsdag den 6. maj 2015 - kl. 19:30

Som forårets koncertprogram har mit rytmisk kor Blueser og Ballader valgt at præsentere en række glade evergreens.
Således vil koncerten rumme en række klassikere som ”Paper Doll” - udødeliggjort af Mills Brothers, ”Bei mir bist du shein” - kendt fra The Andrew Sisters repertoire og Sir Dukes' ”Satin Doll”

Det veloplagte kor vil kaste sig ud i flere evergreens og præsentere dem i helt nye arrangementer, skrevet af korets dirigent specielt til Blueser og Ballader.

Musikalsk samvær er centralt for vores koncerter, og publikum vil derfor som altid få lejlighed til at synge med på nogle af de dejlige sange i en varm og humoristisk atmosfære - Fri entré.

Læs mere om koret her

Friske forårstoner


Anemonerne strækker hals - det fineste tegn på forår
Borum Forsamlingshus emmede af sang og livsglæde da Borum-Lyngby Koret gav koncert.

Et dejligt og meget sangglad publikum var mødt op.

Tak til Benny Andersen for at have komponeret og skrevet så skønne sange, der er med til at gøre disse musiske stunder fortryllende. Hvad ville vi være uden 'Go'nu nat...'? 'Hvad ville vi være uden Svantes lykkelige dag'?

Frejas Bortførelse - Anmeldelse

Anmeldelse i Dansk Sang nr 2 oktober 2013 65. årgang
af Lone Mølle

Lokes Væddemål - Anmeldelse

Anmeldelse i Dansk Sang nr 1. September 2013 65. årgang
af Uffe AabergPower to LoveModet, kraften og evnen til at elske og videregive sin kærlighed får man i et ligeværdigt samvær med andre. Det er noget af det musikken kan give os .... Power to love.

Ansgars Kirkens Ungdomskor, Aalborg synger Power to Love af Tina Buchholtz.
 
Power to Love

Once I was lonely and I walked alone.
Couldn’t find my way,
my heart was growing blind.
Then You walked along with me,
and You moved the stone.
Carrying my load my pain was left behind.

‘Cause You give me the power to love
so I can give my heart away.
Sometimes I’m weak, sometimes I’m strong,
but now I know, I know the way.
‘Cause in my soul You put a light of mine,
And in the darkness it will shine.
'Cause You give me the power.
Power to love.

One can be hurt so much that the door is locked.
Wouldn’t open the door  
afraid of what to see.
Then You walked along with me
and You found the key.
Showing me You care my soul, my heart is free. 

You give me the power to love ...

In life there is joy.
In life there is pain. Then there is sorrow then happiness.
Some days are in sun.
Some days are in rain
Some days are in sorrow some in happiness
But no matter what I know,
the light of love will shine.

‘Cause You give me the power to love
so I can give my heart away.
Sometimes I’m weak, sometimes I’m strong,
but now I know, I know the way.
‘Cause in my soul You put a light of mine,
And in the darkness it will shine.
‘Cause You give me the power.
Power to love.

Soft, strong and easy

JUBIII.
Nu starter alle julekoncerterne. Den første er med Blueser og Ballader mit dejlige kor i Lystrup.
Onsdag den 28. november kl. 19:30 i Lystrup Kirke.

Sammen vil føre publikum indmusikalsk univers af bløde ballader, stærke toner samt lyse og lette klange.
Musikken vil være en blanding af nye og kendte sange, hvor koret bevæger sig fra jazzede evergreens over bløde pop-ballader, fra vilde klange over lyse nordiske klange til den stille og inderlige hymne.
Traditionen tro vil koncerten i en tryg, varm og humoristisk atmosfære byde på en del fællessang med publikum.
Jeg har skrevet og arrangeret flere af koncertens sange.
Gå ikke glip af en god musikoplevelse, hvor der som altid er indlagt fællessang.

For hvad er mere livgivende end mange stemmer, der smelter sammen til et?
Jeg glæder mig til at se jer 

Fri entre 

Konfirmander og kirkekor

Det blev en skøn dag i Hellevad Kirke i Klokkerholm, Vendsyssel.
20 konfirmander og 10 kirkekor-sangere havde sammen med deres to organister g korledere sat hinanden i stævne i lørdags (13. marts) og inviteret undertegnede til sammen med min pianist Henrik Tue Bjerg lave en gospel-workshop med efterfølgende koncert.

Det blev en vidunderlig dag med melodier inspireret af det oprindelige rå afro-amerikanske udtryk samt den lyse og noget lettere skandinaviske tone. Og udenfor kunne vi nye pauserne i den første skarpe forårs-sol, der fik isen og sneen til at smelte.

Det er så livsbekræftende at arbejde med netop denne gruppe af unge, der er så fulde af liv. Dejligt at mærke at vi på en gang kan være seriøse og løsslupne sammen. For sådan en dag handler for mig meget om at opbygge fællesskaber - opbygge et fælles kulturelt fundament - det højner vores forståelse af og respekt for hinanden.

De unge mennesker tog solen med ind i kirken og efter en intensiv arbejdsdag lavede de alletiders koncert for de 100 publikummer så der også der opstod et fællesskab.

Læs mere om dagen & koncerten i Nordjyske Stiftstidende

H.C. Andersen - udgivelse på vej.


Det er ganske vist.  

Nu er manuskriptet til musical, fortælle-teater og kor-suite afleveret til forlaget. I januar og februar skal musikken så indspilles i studiet, og så er jeg klar til udgivelsen på Dansk Sang.

Her bringer jeg forordet til bogen:

Efter mange års musisk arbejde med børn, voksne, mor/barn fra børnehaver til musikkonservatorier er det min erfaring, at sang og bevægelse er to fundamentale elementer i musikken, der sammen med det rytmiske arbejde bør indgå som en væsentlig del af vores musikpædagogiske arbejde. Det er derfor oplagt at arbejde med musicalgenren, der tillige med giver gode muligheder for samarbejde mellem skolekoret, klasserne og fagene musik, dansk og billedkunst.


Men det vigtigste for mig i alle de år jeg efterhånden har skrevet og instrueret musicals med børn og unge er at de oplever sig selv som en del af en fælles succes. Hvor de, der har evner og mod, forpligtes til at tage de større og krævende roller, og at netop disse har respekt for alle de, der fungerer som vandbærere i ensemblet. Uden den ene - ikke den anden; så bliver det en fælles succes, hvor alle kan glæde sig over hinandens og egne præstationer.


I 2005 - jubilæumsåret for HCA’s fødsel i 1805 – blev jeg bedt om at skrive en musical som skulle opføres af 5. klasser. Det blev til musicalen; På eventyr med H.C. Andersen, der varer ca. 60 min. og indeholder 3 verdener:
  • Nutiden; der udspilles i en park, hvor nogle børn kommer for at lege og oplever en statue af HCA bliver levende.
  • Fortiden; der illustreres af spillede scener fra HCA’s barndom, som kommenteres af HCA og børnene i parken.
  • Eventyret; Snedronningen læses dels af HCA og spilles og synges på scenen.
I slutningen af musicalen smeltes virkeligheden og eventyrets verden sammen, og forskellige figurer fra flere af HCA’s eventyr kommer ind i parken.Performance

Det er min erfaring at ikke alle børn (og voksne) er komfortable med at skulle stå på en scene og performe for og med andre. Det kan have mange årsager både personlige , kulturelle og sproglige. Jeg har derfor bestræbt mig på at skrive et stykke, der både tager hensyn til og udfordrer den enkelte elev i en fælles sammenhæng. Stykket indeholder derfor udover de større roller en masse små roller/karakterer med blot en enkelt eller to replikker. Ligeledes er der en del ensemble-optrin (skolebørn, snefnug, blomster, fugle, røvere, optog), hvor eleverne udfylder scenerummet i fællesskab.


Musicalen giver mulighed for at mange børn (80+) er sammen om at skabe et resultat, men en enkelt klasse på f.eks. 20 elever kan sagtens gennemføre stykket med meget få justeringer i forhold til det afsluttende fakkeloptog.3 i én.

Musical – fortælleteater – korsuite.

Nærværende materiale er bearbejdet således, at det kan benyttes fra 2.–5.(6.) klassetrin, idet der udover manus til musicalen med replikker, sangtekster og regibemærkninger også er en version uden replikker men med tekst til en oplæser/fortæller. (Denne kan indtage skikkelse af H.C. Andersen (HCA) og kan varetages af en eller flere personer.)


Teksten kan således anvendes til fortælleteater, hvor eleverne dramatiserer (mimer) det, der læses op (evt. af læreren), hvilket vil være oplagt i de yngste klasser. Det er muligt blot at opføre eventyret om ”Snedronningen”, hvis man vil dele arbejdet op i flere bidder.


Endvidere har jeg lavet små korsatser til sangene, hvilket gør det muligt for skolekoret og de trænede klasser at opføre sangene som en korsuite. Her kan teksten bruges som simpel oplæsning mellem korsatserne enten af korlederen, dramalæreren eller evt. en skuespiller. Hvis de yngre klasser gerne vil deltage, er det oplagt at lade dem synge melodierne og lade korene – de mere trænede – tage sig af 2. og 3. stemmerne. I øvrigt synes jeg, at det er en fornøjelse at lytte til et børnekor, der virkelig kan synge enstemmigt. Så det er et godt sted at starte.Musikken og HCA

Endelig er der til de fleste af sangene nogle simple Orff-arrangementer (for xylofon og klokkespil). Jeg har bestræbt mig på, at der så lidt som muligt skal udskiftes stave (Bb og Fis), selvom tonearterne indeholder fortegn. Hvis et stavspil skal udskifte en stav er det markeret i arrangementet ud for den enkelte stemme. Hvis man vil benytte nogle af sangene i sammenspil, er det oplagt at opfordre keyboard- og blokfløjteelever til at doble disse stemmer, og at evt. dygtige elever spiller med på melodierne i det omfang, de kan håndtere det.


Musikken repræsenterer forskellige genrer med udgangspunkt i en skandinavisk sangtradition med afstikkere til pop, latin og jazz.


Den tilhørende cd indeholder alle sangene - også i instrumental-versioner. Cd’en kan således anvendes både som et pædagogisk redskab og som playback i timerne samt til en evt. fremførelse eller bare til at lytte til.


To af HCA’s egne digte er med i musicalen; Hist hvor vejen slår en bugt - med melodi af J. Gebauer, som synges af den HCA som dreng – I Danmark er jeg født – med en nyskrevet melodi i jazz-vals afslutter musicalen. HCA skrev: At rejse er at leve, men han elskede sit Danmark på godt og ondt; Her har jeg rod, her fra min verden går. Ved at slutte med dette smukke digt får H.C. Andersen det sidste ord.


På eventyr med H.C. Andersen er et fleksibelt materiale, der samlet giver mulighed for at arbejde med stemmerne, kroppen, det musikdramatiske udtryk samt flere forskellige musikalske genrer. Det enkelte stykke musik kan tilpasses forskellige grupper med hensyn til alder, niveau, antal osv. Flere af numrene kan tages ud af historiens sammenhæng og bruges i den almindelige musikundervisning uden at det skal munde ud i en færdig forestilling.


Det er mit håb, at På eventyr med H.C. Andersen vil være til inspiration og nytte, og at det vil give såvel børn som voksne lyst til at læse mere om HCA og ikke mindst hans mange historier og eventyr, som rummer så megen visdom, og som har glædet og inspireret så mange mennesker i hele verden.Se tidligere...